OZNÁMENIE REKLAMÁCIE

KONTAKTNÉ ÚDAJE OSOBY PODÁVAJÚCEJ REKLAMÁCIU:
-
OPIS REKLAMOVANÉHO VÝROBKU:
L

Č. LOT sa nachádza na reverze (druhej strane) obalu v pravom dolnom rohu. Je vytlačené čiernym atramentom, skladá sa z veľkého písmena L a niekoľkých číslic. V tomto čísle je zakódovaný dátum výroby výrobku.

OPIS PRÍČINY REKLAMÁCIE:

 Ak potrebujete pomoc s vyplnením formulára, spojte sa s nami na tel. č. (+48) 58 662 43 15. Informácie sa podávajú v poľskom a anglickom jazyku.

V súvislosti s podanou reklamáciou súhlasím so spracúvaním a využitím mojich osobných údajov na účely reklamačného konania spoločnosťou „Aviko Sp. z o.o.“ so sídlom na adrese: ul. T. Wendy 15, Gdynia, Poľsko, a na marketingové účely v rozsahu určenom v Politike ochrany súkromia a osobných údajov.