DEPUNEREA RECLAMAŢIEI

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI CARE FACE RECLAMAŢIA:
-
DESCRIEREA PRODUSULUI CARE FACE OBIECTUL RECLAMAŢIEI:
L

Nr. LOT se regăseşte pe verso-ul (cealaltă parte) a ambalajului, în colţul din dreapta jos. Acesta este marcat cu cerneală neagră, fiind format din majuscula L şi câteva cifre. În acest număr este codificată data de fabricaţie a produsului.

DESCRIEREA CAUZEI RECLAMAŢIEI:

Dacă aveţi nevoie de ajutor în completarea formularului, vă rugăm să ne contactaţi la tel. (+48) 58 662 43 15. Informaţia este accesibilă în limbile polonă şi engleză.

În legătură cu plângerea depusă sunt de acord să se proceseze și să se utilizeze datele mele personale în cadrul procedurilor referitoare la depunerea plângerilor de către Aviko sp. z o.o. cu sediul în Gdynia, ul. T. Wendy 15, și în scopuri de marketing în limitele specificate în Politica de confidențialitate.