ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO REKLAMACJĘ:
-
OPIS REKLAMOWANEGO PRODUKTU:
L

Nr LOT znajdziesz na rewersie (drugiej stronie) opakowania, w prawym dolnym rogu. Jest on nadrukowany czarnym tuszem, składa się z dużej literki L i kilku cyfr. W tym numerze zakodowana jest data produkcji wyrobu.

OPIS PRZYCZYNY REKLAMACJI:

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza, prosimy o kontakt, tel. (+48) 58 662 43 15.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych do celów postępowania związanego z reklamacją składaną do Aviko BV, przez Aviko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 15, oraz w celach marketingowych w zakresie określonym w Polityce prywatności.