SUDZIBU VEIDLAPA

SUDZIBAS IESNIEDZEJA KONTAKTINFORMACIJA:
-
PRODUKTA APRAKSTS APSPRIEŽAMS:
L

PARTIJAS Nr. (LOT) atradisiet iesainojuma otra puse labaja apakšeja sturi. Numurs ir iespiests melna krasai un sastav no liela sakumburta L un vairakiem cipariem. Numurs norada ražošanas datumu.

SUDZIBAS IEMESLI:

Ja jums nepieciešama palidziba šis veidlapas aizpildišana, ludzu, zvaniet uz (+48) 58 662 43 15. Pakalpojums ir pieejams polu vai anglu valoda.

Saistībā ar iesniegto sūdzību piekrītu, ka tiek apstrādāti un izmantoti mani personas dati, lai izskatītu lietu saistībā ar Aviko sp. z o.o., ar galveno biroju Gdiņā (Gdynia), ul. T. Wendy 15, iesniegto sūdzību un mārketinga nolūkos Privātuma politikā noteiktajā apmērā.