PODÁNÍ REKLAMACE

KONTAKTNÍ ÚDAJE OSOBY PODÁVAJÍCÍ REKLAMACI:
-
POPIS REKLAMOVANÉHO PRODUKTU:
L

Č. Šarže (LOT) naleznete na opačné straně (na rubu) obalu v pravém dolním rohu. Je vytištěno černě a sestává z velkého písmena L a několika číslic. V tomto čísle je zakódováno datum výroby.

POPIS DŮVODU REKLAMACE:

Potřebujete-li pomoc s vyplněním formuláře, kontaktujte prosím tel. číslo (+48) 58 662 43 15. Informace jsou k dispozici v polském a v anglickém jazyce.

V souvislosti s podanou reklamací vyjadřuji souhlas s tím, že Aviko sp. z o.o. (s. r. o.) se sídlem v Gdyni, ul. T. Wendy 15 bude zpracovávat využívat mé osobní údaje za účelem řízení spojeného s podanou reklamací a pro marketingové účely v rozsahu uvedeném v Politice ochrany soukromí.